Oferta ATO obejmuje szkolenia do licencji i uprawnień:

 • Szkolenie do licencji śmigłowcowej turystycznej PPL(H), teoretyczne i praktyczne.
 • Szkolenie do licencji śmigłowcowej zawodowej CPL(H), teoretyczne i praktyczne zintegrowane.
 • Szkolenie do licencji śmigłowcowej zawodowej CPL(H), teoretyczne i praktyczne modułowe.

 • Szkolenie do uprawnień FI(H), instruktor szkolenia śmigłowcowego.
 • Szkolenie do uprawnień NOC(H), śmigłowcowe do wykonywania lotów nocnych.
 • Szkolenie do uprawnień na typ śmigłowca TR(H) R-22, R-44, AK1-3.
 • Szkolenie wznawiające do licencji śmigłowcowej turystycznej PPL(H).
 • Szkolenie wznawiające do licencji śmigłowcowej zawodowej CPL(H)
 • Szkolenie odświeżające, seminaria instruktorskie.

Oferujemy również szkolenia teoretyczne:

 • Szkolenie teoretyczne do PPL(H),
 • Szkolenie teoretyczne do CPL(H),
 • Szkolenie teoretyczne do PPL(H) dla posiadaczy PPL(A),
 • Szkolenie teoretyczne do CPL(H) dla posiadaczy CPL(A),
 • Szkolenie teoretyczne do FI (H),
 • Indywidualne doszkalanie teoretyczne.

Filie firmy:

 • Wolica/Warszawa 05-830 Al. Katowicka 11, Polska,
 • Lublin 20-555 ul. Husarska 2 lok. 49, Polska,
 • Konstantynów Łódzki 95-050 ul. Zgierska 74, Polska.

Klasyfikacja szkoleń wg Polskiej Ramy Kwalifikacji:

Zgodnie z POLSKĄ RAMĄ KWALIFIKACJI, szkolenia lotnicze w AP-Aviation Alojzy Bylok,
zostały zakwalifikowane do poziomu 6 PRK.
P6Z_WZ = poziom 6 PRK, charakterystyka typowa dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, wiedza - zjawiska i procesy.
Latanie śmigłowcami to nasza pasja i sposób na życie.
Dlatego staramy się robić to dobrze.
Oferujemy Państwu szkolenia śmigłowcowe w różnym zakresie i loty zapoznawcze śmigłowcami.


Zapraszamy do kontaktu pod telefonem: +48 602 247 339.


AP-Aviation Alojzy Bylok © 2009